Toivottavasti tämä viesti on edes jotenkuten järkevä, se olisi ollut vaikea kirjoittaa ilmankin Ketipinorin vaikutusta ja sitä on nyt liian myöhäistä muuttaa.


Hyvä VASTAANOTTAJA,

Lakivaliokunta käsittelee ensiviikolla tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja mukaanlukien translain, josta hallitus haluaa poistaa ainoastaan naimattomuusvaatimuksen.

Se ei riitä, translain täytyy perustua itsemääräämisoikeuteen.

Tulin ulos transsukupuolisena naisena keväällä/kesällä 2013 ollessani ammattikoulussa. En uskaltanut edes pyytää opettajia tai muita oppilaita käyttämään minusta omaa nimeäni, koska he olisivat voineet kieltäytyä, koska se ei ollut virallinen nimeni.

Saatuani nimeni vaihdettua tilanne ei parantunut kovin paljon. Pystyin korjaamaan väärää nimeä käyttäviä opettajia, mutta minulla oli yhä miehen henkilötunnus, joka taas aiheuttaa omat vaikeutensa.

Kun mikä tahansa lista tulostettin tietokoneelta, miesten keskeltä löytyi aina “Mikaela Suomalainen” eikä asialle voinut mitään, koska juridisesti olen mies. Sama ongelma myös aivan arkisissa asioissa, hakiessani pakettia postista minun täytyy näyttää henkilöllisyystodistusta, jossa lukee mies. Hakiessani kirjastokorttia minut merkitään kirjaston järjestelmiin mieheksi, koska kaikkien tietojen on oltava samat, kuin henkilöllisyystodistuksessa.

Jatkoin kuitenkin koulunkäyntiä vielä jonkin aikaa ennen kuin kouluväkivalta (jonka uhri olen ollut tarhasta asti) alkaa taas. Tällä kertaa ketään ei kuitenkaan kiinnosta puuttua asiaan, koska en ole “normaali”. Sain kuitenkin päästötodistuksen vaikka olinkin ollut pitkään poissa koulusta, mutta en uskalla hakea jatko-opintoihin ennnen kuin olen juridisesti nainen, koska muuten tämä kaikki vain tapahtuisi alusta asti uudelleen.

Sinulla, hyvä lakivaliokunnan jäsen, on mahdollisuus vaatia itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia Suomeen. Älä anna enää muiden kärsiä näin.

Myös Suomen Keskusta kannattaa translain uudistamista. Vuoden 2014 Turussa pidetyssä puoluekokouksessa hyväksyttiin aloite tasa-arvoisesta translaista ilman äänestystä.

Liitän loppuun myös usean ihmisoikeusjärjestön vetoomuksen itsemääräämisoikeudesta uuden translain perusteeksi.

16.10.2015

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: itsemääräämisoikeus sukupuoleen lakiuudistuksen lähtökohdaksi

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan avioliittolain muutoksen yhteydessä. Me allekirjoittaneet ihmisoikeusjärjestöt vaadimme kyseisen translain uudistamista siten, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen riittää henkilön oma ilmoitus.

Tällä hetkellä sukupuolen vahvistamisen ehtona on muun muassa naimattomuus, lisääntymiskyvyttömyys ja täysi-ikäisyys. Uusi avioliittolaki edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa: tämän tasa-arvon on ulotuttava koskemaan myös sukupuolivähemmistöjä. Nykyinen translaki aiheuttaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksia, jotka poistuvat, kun laki muutetaan ihmisoikeuslähtöiseksi.

Valtioneuvostolle esiteltiin 15.10 lakimuutosehdotus, jossa vain naimattomuusvaatimus esitetään poistettavaksi translaista. Tämän ehdon poistuminen on edistysaskel, mutta perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta täysin riittämätön.

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä on muutettu viime vuosina ympäri maailmaa. Itsemääräämisoikeuteen perustuvia lakeja on hyväksytty muun muassa Euroopan katolilaisissa maissa Irlannissa ja Maltalla. Pohjoismaista Tanska on jo uudistanut lakinsa itsemääräämisperustaiseksi. Norjassa vastaavanlainen lakimuutos astunee voimaan keväällä 2016.

Suomessa voimassa oleva translaki on karkean syrjivä. Tästä syystä nyt esitelty hallituksen esitys on pettymys. Ihmisoikeusjärjestöt odottivat, että translakiin esitettäisiin perinpohjaisia muutoksia tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön valmistelun yhteydessä. Painetta translain muutokseen synnyttää myös uudistunut tasa-arvolaki, jossa syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Muutostarve on perusteltavissa muunkin lainsäädännön pohjalta. Myös kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet huomiota Suomen translain syrjivyyteen. Suomi on saanut huomautuksia translain suhteen niin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta kuin YK:n alaiselta naisten oikeuksien sopimusta valvovalta komitealtakin. YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija on vaatinut muun muassa vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi.

”Me allekirjoittaneet järjestöt emme tyydy lakiuudistukseen, joka edelleen syrjii transsukupuolisia. Jos lakia sorvataan nyt, niin se on tehtävä kunnolla, transihmisten ihmisoikeuksia kunnioittaen. Ja kun Suomi ajaa kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassaan aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia niin eikö tämän pitäisi näkyä myös sisäpolitiikassa?” Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Pia Puu Oksanen kysyy.

Nykylain mukaan sukupuolen juridinen vahvistaminen vaatii pitkät tutkimukset yliopistollisessa keskussairaalassa sekä lausunnon toisestakin yliopistollisesta keskussairaalasta. Lisääntymiskyvyttömyydestäkin vaaditaan lääketieteellinen lausunto. ”Juridinen ja lääketieteellinen korjausprosessi on erotettava toisistaan ja sukupuolen vahvistamisen kaikkien osien tulee hoitua sujuvasti ja läpinäkyvästi”, Trasek ry:n puheenjohtaja Antti Karanki vaatii.

Nykylaki edellyttää täysi-ikäisyyttä sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. Käytännössä tämä luo tilanteita, joissa juridiikka laahaa todellisuudesta jäljessä. Näissä tilanteissa nuoret altistuvat syrjinnälle. Papereissa kummitteleva vanhentunut sukupuolimerkintä aiheuttaa ongelmia ja esimerkiksi vähentää halua hakea koulutukseen.

”Myös nuorten oikeus omaan sukupuoleensa on turvattava ja nuorten sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee olla mahdollista”, Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää kertoo.

Näistä syistä me, allekirjoittaneet järjestöt vaadimme sujuvaa ja läpinäkyvää, aidosti itsemääräämisoikeuteen perustuvaa lakia sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Allekirjoittajat:

Amnesty International, Suomen osasto ry

Pia Puu Oksanen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija

Dreamwear Club ry

Kristiina Piippola, puheenjohtaja

Ihmisoikeusliitto

Päivi Mattila, pääsihteeri

Sateenkaariperheet ry

Elina Laavi, puheenjohtaja

Seta ry

Panu Mäenpää, puheenjohtaja

Trasek ry

Antti Karanki, puheenjohtaja

Ystävällisin terveisin, Mikaela Suomalainen https://mikaela.info